UNIVERSALUS KARYS
Veislynas
HOME
Mūsų augintiniai (dogs)
Apie jagdterjerus ir taksas
Urvinių šunų bandymai (field trial)
Fotogalerija
Favoritai Links
Kontaktai
About Me
Urvinių šunų bandymų taisyklės
Bandymų rezultatai
Literatūra
Urvinių šunų bandymų taisyklės
1. Urvinių šunų bandymų ir varžybų registracijos anketa

2.  FCI patvirtintos urvinių šunų tarptautinių varžybų (CACIT) sąrašas

3.  FCI patvirtintos urvinių šunų tarptautinių varžybų(CACIT) dirbtiniame urve su lape   (INTERBAU)    
taisyklės

4.  FCI patvirtintos jagdterjerų tarptautinių (CACIT) varžybų (InterPndS)
  taisyklės.


URVINIŲ ŠUNŲ BANDYMŲ IR VARŽYBŲ „
П “ FORMOS URVE
TAISYKLĖS
 
Bendroji dalis
 1. Medžioklėje naudojamų urvinių šunų bandymų ir varžybų rengimo tikslas – nustatyti ir įvertinti įgimtas medžioklinių urvinių šunų darbines savybes, šunų pasiruošimą dirbti natūraliuose urvuose, reguliuojant laukinių urvinių žvėrių populiaciją, siekiant sumažinti pasiutligės ir niežų ligų plitimą, platinamą laukinių urvinių žvėrių.
      Urvinių šunų darbas vertinamas žemiau išvardytuose bandymuose ir varžybuose:
-       urvinių šunų įgimtų savybių bandymai
-       urvinių šunų darbinių savybių bandymai
 
 2. Dirbtinių urvų priėmimui eksploatuoti yra sudaroma LKD komisija, kuri vertina įrengto dirbtinio urvo atitikimą nustatytas taisykles. Komisija surašo dirbtinio urvo priėmimo aktą, kurio pagrindu LKD išduoda leidimą eksploatuoti dirbtinį urvą.
 
 3. Dirbtinio urvo medžioklinių šunų bandymams, įrengimo taisyklės:
      - urvas statomas aikštelėje su drenažo „pagalve“ iš žvyro ir smėlio. Urvo „lovys“ daromas iš betono arba plytų. Vidinės urvo sienos apdailinamos skiediniu (iš labai smulkaus, persijoto smėlio su cementu), kad taptų lygios ir gyvūnai nenusitrintų pečių. Vidiniai urvo išmatavimai: aukštis 20 cm, plotis 18 cm, su vienu 16 cm susiaurėjimu. Betoninės urvo grindys daromos ne mažiau kaip 30 cm gylyje. Betoninės grindys neleidžia žvėrims išsikasti ir pabėgti iš urvo. Ant betono dedamas sluoksnis kietai suplūkto molio, šitaip sumažinant urvo aukštį iki 20 cm. Viso urvo ilgyje įrengiami pakeliami (nuimami) mediniai dangčiai, kurie turi leisti skubiai patekti į urvą bet kurioje jo vietoje. Dangčiai įrengiami be tarpo, kad į urvą nepatektų šviesa Iš viršaus dangčiai turi būti mechaniškai fiksuojami. Urvas daromas „apverstos U“ formos ir turi du išilginius ir vieną skersinį ”„lovį“. Dešinysis išilginis lovys prasideda įėjimų į urvą. Pirmoje atkarpoje (1,3 m - ilgis matuojamas išilgine ašimi ) daromas 20 cm nusileidimas. Toliau 1,6 m atkarpoje daromas 60 cm Nusileidimas, po kurio seka tokio pat ilgio pakėlimas iki urvo paviršiaus lygio. Toliau įrengiamas kvadratinis katilas Nr.1 (45 cm x 45cm) . Už 1,5 m nuo katilo lovys 60 cm atkarpoje susiaurėja iki 16 cm Toliau už 1,5 m daromas posūkis į kairę (ilgis 45 cm) ir prasideda urvo skersinis lovys. Vieno metro atstumu nuo posūkio 55 cm atkarpoje daromas 50 cm gylio nusileidimas, po kurio 90 cm ilgio atkarpoje seka pakėlimas iki urvo paviršiaus lygio. Toliau už 1,9 m įrengiamas kvadratinis katilas Nr.2 (60cm x 60 cm). Toliau už 1,0 m daromas posūkis į kairę (ilgis 45 cm) ir prasideda urvo kairysis išilginis lovys. Toliau už 1,25 m nuo posūkio daromas beveik vertikalus 40 cm gylio nusileidimas (kaminas). Toliau 5,0 m atkarpoje yra tolygus lovio pakėlimas iki urvo lygio, kuriame 1,1 m atstumu nuo kamino įrengiamas 75 cm ilgio lovio vienos pusės praplatėjimas iki 30 cm. Pakėlimo pabaigoje įrengiamas kvadratinis katilas Nr.3 (60cm x 60cm). Už 1,3 m nuo katilo įrengiamas apvalus katilas Nr.4 (ne mažiau kaip 1,0 m skersmens). Katile Nr.4 įrengiama speciali įranga, t. y. jame yra trikampė kliūtis, leidžianti ją apeinant lapei pabėgti be kontakto. Šis katilas dalijamas į tris dalis trimis pakeliamomis pertvaromis, kurios sudaro atskirus aptvarus. Katiluose Nr.1,2,3 iš abiejų pusių įrengiamos pakeliamos pertvaros. Pertvaros daromos ištisinės su skylutėmis arba grotuotos. Draudžiama keisti urvo konstrukciją, siekiant palengvinti šuns darbo sąlygas. Esant reikalui, leidžiama urve įrengti papildomas kliūtys.
              Urvas privalo turėti gerai veikiančią elektroninę arba mechaninę signalizaciją, leidžiančią stebėti gyvūnų judėjimą. Urvo teritorija turi būti aptverta tvora, neleidžianti gyvūnams pabėgti iš urvo teritorijos. Urvo teritorijoje turi būti spec. įranga pabėgusiems gyvūnams sugauti.
Priedas Nr.1: Dirbtinio urvo schema.
                           URVINIŲ ŠUNŲ ĮGIMTŲ SAVYBIŲ BANDYMŲ IR VARŽYBŲ TAISYKLĖS
 
§ 1
 
   Bandymuose gali dalyvauti FCI III ir IV grupės medžioklinių veislių šunys. Bandymo metu dalyvaujantys šunys privalo būti ne jaunesni kaip 6 mėnesių amžiaus.
§ 2
 
   Terjerų ir taksų darbas urve trunka maksimaliai iki 10 minučių. Į darbo laiką neįeina lapės perkėlimas, kurį atlieka urvų meistrai. Bendras darbo urve, lapės perkėlimo, darbo pradžios laukimo laikas (lapės buvimo urve laikas) neturi viršyti 18 minučių.
 
 
§ 3
 
 Šunys startuoja burtų tvarka. Bandymai atliekami dirbtiniuose urvuose su žvėrimis, medžiojamais LR teritorijoje (mangutas, lapė, barsukas). Žvėris leidžiamas į urvą nustatyta tvarka (kaip sunumeruoti narvai). Vienam žvėriui tenka ne daugiau kaip 5 šunys.
                     Draudžiamas tiesioginis šuns kontaktas su žvėrimi. Šuo aploja žvėrį per grotas.Žvėrių laikymo sąlygos bandymų metu privalo atitikti nustatytus gyvūnų apsaugos įstatymus. (GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO  ĮSTATYMAS, 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-500,LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMAS, 1997 m. lapkričio6 d. Nr. VIII-4980).
 
 
§ 4
 
                      Šuns darbas vertinamas žemiau išvardytuose bandymuose.
Teisėjų komisija suteikia šunims I, II arba III laipsnio diplomus, atsižvelgdama į vertinimo ir gautų balų skaičių, kurių limitai pateikti lentelėje.
 
§ 5
 
Be įvertinimo lieka šunys, kurie:
-          Per minutę po komandos „startas“ neįlenda į urvą.
-          Per 5 min. neprieina prie katile uždaryto žvėries.
-          Pradėję aploti žvėrį, nustoja dirbti ilgiau negu 2 min.
-          Neloja.
-          Darbo metu išlenda iš urvo ir negrįžta į urvą ilgiau nei minutę.
-          Darbo metu trečią kartą išlenda iš urvo.
-          Aploja žvėrį iš didesnio negu 1 m atstumo ilgiau nei 3minutes.
-          Loja ne ant žvėries (loja didesniu nei 2 m atstumu nuo uždaryto žvėries ilgiau negu 2 min.).
§ 6
 
                      Dirbtinio urvo forma ir parametrai privalo būti patvirtinti LKD, urvo savininkas privalo turėti nustatyta tvarka išduota leidimą eksploatuoti urvą.


 
 
§ 7
    Lapė įleidžiama į Katilą Nr. 2(prieš pat šuns startą – laukimo laikas negali viršyti daugiau kaip 5 minutes). Teisėjui leidus, vedlys metro atstumu nuo įėjimo landos įleidžia šunį į urvą be antkaklio ir be pavadėlio. Vedliui leidžiama raginti šunį tik kol jis įeina į urvą. Šuo privalo patekti į urvą per 2 minutes ir per grotas (skylėtą pertvarą) minutę aploti katile Nr.2 esančią lapę. Praėjus aukščiau nurodytam laikui, lapė įvaroma į katilą Nr.4 ir uždaroma antroje katilo dalyje, šuniui leidžiama prieiti prie lapės. Priėjęs prie dangčio, šuo privalo minutę aploti lapę. Praėjus minutei, lapė varoma į trečią katilo Nr.4 dalį. Šuo privalo patekti į tą katilo dalį, kur prieš tai buvo lapė. Šuo uždaromas ten, kol lapė varoma iki katilo Nr.1. Kai pertvaros katilo Nr. 4 yra pakeliamos, šuo privalo greitai imtis darbo. Klaida laikoma, jei šuo aploja tuščią aptvarą. Šuo privalo atrasti lapę, t.y. patekti prie katilo Nr. 1 ir aploti aptiktą lapę pusę minutės.
                      Lapė perkeliama į narvą. Narvas statomas metro atstumu iki urvo. Kai katilo Nr. 1 pertvaros pakeliamos, šuo privalo išlįsti iš urvo ir susidomėti lape.
                      Vertinimas už darbo stilių yra mažinamas: šunims, kurie daug kartų apibėga tuščią katilą Nr. 4, ieškodami lapės ilgiau negu minutę, arba šunims, kurie neapleidžia tuščio katilo ilgiau kaip per dvi minutes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERTINIMO AIŠKINIMAI IR NURODYMAI
1.      Drąsa
 
Aukščiausią, 4 balų įvertinimą gauna šuo, kuris labai gerai savarankiškai dirbo su žvėrimi, nuolat aršiai su išpuoliais jį „atakavo“ per grotas.
 
3 balų įvertinimą gauna šuo, kuris aršiai su išpuoliais „atakavo žvėrį per grotas.
 
2 balų įvertinimą gauna šuo, visą bandymo laikotarpį aršiai nedideliu atstumu, su retais išpuoliais „atakavęs“ žvėrį per grotas.
 
1 balo įvertinimą gauna šuo, kuris dirbo nearšiai, iš tolo, didesniu negu 30 cm atstumu nuo grotų aplojo žvėrį.
 
 
0 balų gauna šuo, kuris pusę bandymų laiko bu toli nuo žvėries(toliau negu 30 cm) ir neparodė medžioklinio azarto žvėriui.
  1. Rišlumas
 
Aukščiausią 4 balų įvertinimą gauna šuo, kuris, radęs žvėrį ir pradėjęs jį aršiai ir azartiškai aploti per grotas, stengiasi sulaikyti žvėrį vienoje vietoje, per visą bandymo laiką nepaliko urvo ir dirbo su žvėrim be perstojo, iš arti, aršiai ir azartiškai.
 
3 balus gaunas šuo, kuris vienąkart paliko urvą, bet ne ilgiau negu per minutę sugrįžo atgal ir pratęsė darbą, arba atsitraukdavo nuo žvėries ir sugrįžęs vėl dirbdavo.
 
2 balus gauna šuo, kuris du kartus paliko urvą, bet pats savarankiškai per skirtą laiką (minutę) sugrįžo į urvą, arba žvėriui darant išpuolius per grotas, atsitraukdavo atgal.
 
1 balą gauna šuo, kuris pusę bandymų laiko praleido ne prie žvėries, žvėriui rodė mažą medžioklinį azartą.
 
0 balų gauna šuo, dažnai atsitraukęs nuo žvėries, išlįsdavęs iš urvo ir daugiau negu pusę bandymų laiko praleidęs ne urve, neparodęs medžioklinio azarto žvėriui.
  1. Darbo stilius
                       Šuo privalo ryžtingai įžengti į urvą, greitai prieiti prie lapės ir aploti ją nedideliu atstumu vieną minutę. Negali apleisti urvo, kuriame yra lapė. Jei šuo neapleidžia tuščio urvo per dvi minutes arba jei apieško ketvirtą, tuščią katilą ilgiau nei minutę, jo darbo stiliaus vertinimas mažinamas vienu balu.
  1. Balsas – ritmiškumas, skardumas
 Aukščiausią 4 balų įvertinimą gauna šuo, aplojęs žvėrį atkakliu, nepertraukiamu, stipriu, charakteringu veislei balsu per visą bandymų laiką.
 
3 balus gauna šuo, aplojęs žvėrį atkakliu, bet nelabai stipriu balsu. Galimos labai trumpos pauzės lojimo metu.
 
2 balus gauna šuo, lojęs pusę prie žvėries praleisto laiko.
 
1 balą gauna šuo, ant žvėries lojęs retkarčiais, su ilgomis pertraukomis, arba kai epizodiškai lojo nematydamas žvėries.
0 balų gauna šuo, kuris, matydamas žvėrį, iš viso nelojo.
 
 
  1. Paklusnumas
Šis bandymas atliekamas prieš darbą urve ir kuo toliau nuo urvo. Šuns paklusnumo bandymą sudaro du darbo elementai : reagavimas į komandas ir vaikščiojimas greta su pavadžiu.
Reagavimo į komandas elemento metu yra tikrinamas šuns reagavimas į komandas ir ženklus, kuriuos šeimininkas duoda švilpuku, žodžiu ar gestu. Šunys, kurie nesileidžia pririšami pavadžiu, gauna įvertinimą 0 balų. Žvėries vijimosi atveju šuo privalo grįžti pas šeimininką per 10 minučių.
Vaikščiojimas greta su pavadžiu elemento metu šuo turi eiti su neįtemptu pavadžiu prie pat šeimininko kojos ar už jo kojos, apeidamas medžius iš kairės ir iš dešinės. Pagal teisėjų komandą atliekami du smailūs posūkiai į kairę ir į dešinę, du kartus sustojama, keičiamas tempas ir kryptis. Šuo privalo daryti šiuos manevrus kartu su palydovu.
Reakcija į šūvį
 
 Varžybos prasideda nuo šunų reakcijos į šūvį patikrinimo. Šunims, kurie bailiai reaguoja į šūvį, toliau dalyvauti varžybose draudžiama. Jeigu šuns reakcija į šūvį jau buvo tikrinta ankstesnių bandymų metu (šuns šeimininkas registracijos metu pateikia apie tai liudijantį diplomą), reakcija į šūvį gali būti nebetikrinama. Sprendimą dėl kiekvieno atvejo priima varžybų vyr. teisėjas. Toks sprendimas turi būti priimtas prieš varžybų pradžią.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo elementai
 
 
 
Koeficientas
Ribos/Limitai
Balų suma
75
58
33
Diplomai
IIº
IIIº
Balai
1.
Drąsa
8
3
3
2
2.
Rišlumas
5
3
2
1
3.
Balsas
5
3
2
1
4.
Darbo stilius
5
3
2
1
5.
Reagavimas į komandas
1
3
2
1
6.
Vaikščiojimas greta vedlio
1
3
2
1
 
 
 
 
 
 
 
Iš viso:
25
 
 
 
 
Didžiausias balų skaičius: 25 x 4 = 100
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                                                                                             
                                                                                                   Starto Nr.
 
URVINIŲ ŠUNŲ BANDYMŲ
VERTINIMO KORTELĖ
 
-----------------------------                                                                              ---------------------------------
       (šuns vardas)                                                                                        (savininko vardas,pavardė)
 
--------------------                                   ----------------------                       ------------------------------
      (šuns veislė)                                              (data)                                   (vedlio vardas, pavardė)
 
-------------------------
    (registracijos Nr.)
 
-------------------------
    (gimimo data)
 
 
 
Koeficientas
Balai
Suma
1.
Drąsa
8
 
 
2.
Rišlumas
5
 
 
3.
Balsas
5
 
 
4.
Darbo stilius
5
 
 
5.
6.
Reagavimas į komandas
Vaikščiojimas greta vedlio
1
1
 
 
Iš viso:
 
 
 
                                   Balų skaičius -------------                      Suteiktas -------------- diplomas
 
 
 
Komisijos nariai:
                                   ____________________________________________________
                                                        (Vardas, pavardė, parašas)
                                   ____________________________________________________
 
                                   ____________________________________________________
 
 
 
 
URVINIŲ ŠUNŲ DARBINIŲ SAVYBIŲ BANDYMŲ IR VARŽYBŲ TAISYKLĖS
 
 
 Varžybose gali dalyvauti FCI III ir IV grupės medžioklinių veislių šunys. Bandymo metu dalyvaujantys šunys privalo būti ne jaunesni kaip 9 mėnesių amžiaus.
 
 
 Darbas urve maksimaliai trunka 10 minučių.
 
 
   Dalyvaujančių šunų darbo eiliškumas nustatomas burtų keliu. Bandymai atliekami dirbtiniuose urvuose su lapėmis, barsukais, mangutais (toliau lapė). Lapės (po vieną kiekvienam šuniui) leidžiamos į urvą nustatyta tvarka (kaip sunumeruoti narvai). Viena lapė per dieną negali būti leidžiama į urvą daugiau kaip 5 kartus.
 
   Šunų darbas vertinamas žemiau pateiktose nuostatuose remiantis nustatytais koeficientais.
Šunims teisėjų komisija suteikia I, II arba III laipsnio diplomus, atsižvelgdama į vertinimo ir gautų balų skaičių, kurių limitai pateikti lentelėje.
 
 
 
Be įvertinimo lieka šunys, kurie:
-          per minutę po komandos „startas” neįlenda į urvą,
-          du kartus išlenda iš urvo ir per minutę savarankiškai nepratęsia darbo,
-          lapės yra išvejami iš urvo,
-          neatakuoja lapės balsu ir korpusu,
-          neloja.
 
    Dirbtinio urvo forma ir parametrai privalo būti patvirtinti LKD, urvo savininkas privalo turėti nustatyta tvarka išduota leidimą eksploatuoti urvą. Dirbtinio urvo Katilas Nr.2 ir Katilas Nr.3 dirbtinai siaurinami iki 45 cm.
 
7§
 
   Prieš pat šuns startą į katilą Nr. 2 įleidžiama lapė (laukimo laikas negali viršyti 5 min.). Teisėjui leidus, vedlys metro atstumu nuo įėjimo landos leidžia į urvą šunį be antkaklio ir pavadėlio. Šeimininkui leidžiama raginti šunį, kol šis įeina į urvą. Šuo privalo per minutę įeiti į urvą ir per grotas (skylėtą pertvarą) minutę aploti lapę, esančią katile Nr.2. Po pakeliama katilo Nr.2 kairiuoji pertvara. Po 15 sekundžių pakeliama katilo Nr.2 dešiniuji pertvara, leidžiant šuniui vyti lapę urvu, vėliau, praėjus katilo Nr. 4 pertvaras, išvaryti lapę iš urvo.
   Jei šuo anksčiau, prieš 4-tą katilą apsikeičia su lape ir išvaro lapę iš urvo, darbas vertinamas kaip teisingas ir ryžtingas. Jei, priešingai, po susidūrimo su lape, šuo pirmas išlindo iš urvo, laikoma, kad lapė jį išvijo iš urvo.
 
8§
 
 Jei šuo sugriebia lapę, jo darbas įskaitomas. Asistentai, teisėjui liepus, nedelsdami įsikiša, kad išskirtų gyvūnus.
 
 Lapės persekiojimo laikas matuojamas sekundės tikslumu nuo katilo Nr. 2 dešinės pertvaros atidarymo iki momento, kai šuo išvijo lapę iš urvo( baigė darbą). Šis laikas įrašomas į vertinimo kortelę ir turi lemiamą reikšmę, nustatant šuns užimtą vietą.
 
10§
 
Tuo atveju, kai šunys surenka vienodą balų skaičių, aukštesnę vietą lemia:
-          šuns amžius – jaunesnis prieš vyresnį,
-          lytis – kalė prieš šunį.
 
11§
 
 Žvėrių laikymo sąlygos bandymų metu privalo atitikti nustatytas gyvūnų apsaugos įstatymus. (GYVŪNŲ GLOBOS, LAIKYMO IR NAUDOJIMO ĮSTATYMAS, 1997 m. lapkričio 6 d. Nr. VIII-500.LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMAS, 1997 m. lapkričio6 d. Nr. VIII-4980).
 
VERTINIMO AIŠKINIMAI IR NURODYMAI
 
Taisyklingu šuns darbu urve laikomas ryžtingas lapės aplojimas ir varymas, siekiant kuo greičiau užbaigti darbą. Nelaikoma klaida, o laikoma pranašumu, jei šuo lapė išvijo iš urvo
-          Jei šuo įveja lapę tik į 4-ąjį katilą ir aplodamas siekia ją iš ten išvyti, gali būti apdovanotas daugiausiai tik III laipsnio diplomu.
-          Šuns, kuris išveja lapę iš 4 katilo, bet nespėja laiku įvyti iš urvo, darbas vertinamas kaip neužbaigtas išvijimas. Toks šuns darbas daugiausiai apdovanojamas II laipsnio diplomu.
-          I laipsnio diplomus gauna šunys, kurie per taisyklėse nustatytą laiką susidoroja su užduotimi ir kurie surenka deramą balų skaičių.
 
 
 
 
Drąsa
 
Aukščiausią įvertinimą už drąsą gauna šunys, kurie aistringai puola ir aploja lapę per groteles ir kurie, pasikeliant katilo Nr. 2 dangčiams, ryžtingai įvaro lapę atgal į pirmą katilą.
 
Rišlumas
 
Vertinama viso darbo urve metu. Aukščiausią įvertinimą gauna šuo, kuris nuo pradžios iki pabaigos atkakliai dirba urve (šuo iki darbo pabaigos nepraranda kontakto su lape, vejasi ją ir aploja).
 
Darbo stilius
 
Šuo, kuris ryžtingai įžengia į urvą, neapleidžia jo, greitai prieina prie lapės, aploja ją nedideliu atstumu ir greitai išveja – gauna didžiausią įvertinimą šiuose bandymuose. Jei šuo griebia lapę, padėjėjai privalo įsiterpti. Jei šuo neišeina iš tuščio urvo per dvi minutes arba jei apieško ketvirtą, tuščią katilą ilgiau nei pusę minutės, šuns vertinimas už darbo stilių mažinamas vienu balu.
 
Balsas – ritmiškumas, skardumas
 
Ypatingi šuns balso požymiai – ritmiškumas ir skardumas. Vertinami viso darbo urve metu, ypač vertinamas aplojimas, kai lapė yra patalpinama į katilą Nr. 1.
Aukščiausią įvertinimą gali gauti šuo, lojantis ritmingai, stipriu ir skardžiu balsu. Jei balsas silpnai girdisi, pauzės dažnos ir ilgos, įvertinimas ne aukštesnis kaip 2 balai.
 
Paklusnumas
Šis bandymas atliekamas prieš darbą urve ir kuo toliau nuo urvo. Šuns paklusnumo bandymą sudaro du darbo elementai : reagavimas į komandas ir vaikščiojimas greta su pavadžiu.
Reagavimo į komandas elemento metu yra tikrinamas šuns reagavimas į komandas ir ženklus, kuriuos šeimininkas duoda švilpuku, žodžiu ar gestu. Šunys, kurie nesileidžia pririšami pavadžiu, gauna įvertinimą 0 balų. Žvėries vijimosi atveju šuo privalo grįžti pas šeimininką per 10 minučių.
Vaikščiojimas greta su pavadžiu elemento metu šuo turi eiti su neįtemptu pavadžiu prie pat šeimininko kojos ar už jo kojos, apeidamas medžius iš kairės ir iš dešinės. Pagal teisėjų komandą atliekami du smailūs posūkiai į kairę ir į dešinę, du kartus sustojama, keičiamas tempas ir kryptis. Šuo privalo daryti šiuos manevrus kartu su palydovu.
 
Reakcija į šūvį
 
 Varžybos prasideda nuo šunų reakcijos į šūvį patikrinimo. Šunims, kurie bailiai reaguoja į šūvį, toliau dalyvauti varžybose draudžiama. Jeigu šuns reakcija į šūvį jau buvo tikrinta ankstesnių bandymų metu (šuns šeimininkas registracijos metu pateikia apie tai liudijantį diplomą), reakcija į šūvį gali būti nebetikrinama. Sprendimą dėl kiekvieno atvejo priima varžybų vyr. teisėjas. Toks sprendimas turi būti priimtas prieš varžybų pradžią.
 
 
 
 
 
Darbo elementai
 
 
 
Koeficientas
Ribos/Limitai
Balų suma
75
58
49
Diplomai
IIº
IIIº
Balai
1.
Drąsa
8
3
3
2
2.
Rišlumas
5
3
2
2
3.
Balsas
5
3
2
2
4.
Darbo stilius
5
3
2
1
5.
Reagavimas į komandas
1
3
2
1
6.
Vaikščiojimas greta vedlio
1
3
2
1
7.
 
 
 
 
 
 
Iš viso:
25
 
 
 
 
Didžiausias balų skaičius: 25 x 4 = 100
                                                                                             
                                                                                                   Starto Nr.
 
URVINIŲ ŠUNŲ BANDYMŲ
VERTINIMO KORTELĖ
-----------------------------                                                                               ---------------------------------
       (šuns vardas)                                                                                         (savininko vardas,pavardė)
 
--------------------                                          ----------------------                     ------------------------------
      (šuns veislė)                                                 (data)                                   (vedlio vardas, pavardė)
 
-------------------------
    (registracijos Nr.)
 
-------------------------
    (gimimo data)
 
 
 
Koeficientas
Balai
Suma
1.
Drąsa
8
 
 
2.
Rišlumas
5
 
 
3.
Balsas
5
 
 
4.
Darbo stilius
5
 
 
5.
6.
Reagavimas į komandas
Vaikščiojimas greta vedlio
1
1
 
 
Iš viso:
 
 
 
Laikas-------------             Balų skaičius -------------                Suteiktas -------------- diplomas
 
 
 
Komisijos nariai:
                                   ____________________________________________________
                                                        (Vardas, pavardė, parašas)
                                   ____________________________________________________
 
                                   ____________________________________________________